Pro4Media

Dofinansowanie unijne dla PRO4MEDIA

Dzięki projektowi High Definition - światowa jakość dla Mazowsza w ramach Priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości  firma PRO4MEDIA w dużej części oferowanych usług może umieścić kluczowe obecnie na rynku słowo Full HD.
Projekt objął swym zakresem dokonanie inwestycji w innowacyjny sprzęt do profesjonalnego wielozadaniowego zarządzania obrazem.
Korzystając z zakupionych urządzeń możemy zapewnić specjalistyczną obsługę audiowizualną na światowym poziomie w najwyższej dostępnej  jakości Full High Definition.
Zapraszamy do korzystania z tych możliwości >>>