Pro4Media

Partnerskie zaproszenie na Galę KTR

Kiedy usiądziesz wieczorem 28 maja 2018 na widowni Teatru Polskiego, znajdziesz nasze logo wśród partnerów Gali KTR. A bardzo warto tam być, multimedialnie zapewniamy! >>>