Pro4Media

Innovation 2017

Scenografia rozdania nagród w konkursie Innovation 2017 była prosta, oparta na ekranach diodowych. Podwiesiliśmy je jak pod linijkę pod sufitem Praskiej Drukarni przy Mińskiej 65. Takie umiejscowienie uspokoiło ogólny obraz eventu, jednak przez różne wielkości i formaty jego kawałków zdynamizowało kształt całości. Wrażenie robiła skala – ponad 220 paneli naszej diody ColorShot P5HD plus gadżety w postaci minimalistycznych elementów sceny i mównicy, które uzbroiliśmy w moduły ColorShot P3HD. Nie mogło być inaczej na wydarzeniu, w którym odkrycia to kontent i cel. W którym doceniane są wszystkie małe/duże innowacje, wywołujące wielki zachwyt. Cytując organizátora - SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej: „Każda nagroda jest wielka. Każda nominacja, każdy kolor nagrody, każde Grand Prix jest świadectwem, że zdaniem jurorów bezapelacyjnie nastąpiła zmiana w zastanej rzeczywistości. Że komuś, grupie osób udało się zmienić świat. Choćby w maleńkim zakresie.“ Za te zmiany w realiach eventu odpowiadał wizualnie Łukasz Kosela, a organizacyjnie IDFX. A my mieliśmy swój multimedialny wkład w naprawdę świetnie zaprojektowany event >>>