Pro4Media

Muzeum Utracone 2012

Już po raz trzeci odbył się wielki publiczny pokaz multimedialny Muzeum Utraconego. W Noc Muzeów, 19 maja 2012, na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wyświetliliśmy prezentację przywracającą pamięć o najcenniejszych dziełach sztuki utraconych podczas wojny przez polskie muzea, galerie i kolekcje prywatne. Projekt Muzeum Utracone realizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, we współpracy z Biblioteką Narodową. Jego głównym założeniem jest krzewienie wiedzy o poszukiwanych i odnalezionych dziełach sztuki, najczęściej zagrabionych podczas II wojny światowej.  Kierując się mottem „Rozpowszechnienie wizerunku utraconego dzieła sztuki jest pierwszym krokiem do jego odzyskania” Muzeum Utracone prowadzi wirtualną galerię na stronie www.muzeumutracone.pl, gdzie prezentuje fotograficzne reprodukcje malarstwa i grafiki, zdjęcia rzeźb, zbiorów archeologicznych czy rzemiosła artystycznego >>>